Personvern og cookies

Vi vil trenge noen av dine personopplysninger for å best mulig kunne svare på din henvendelse og gi deg den rette informasjonen. All bruk av personopplysninger regnes som en behandling. Dette kan for eksempel være innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av disse. AT Tre AS (AT Tre) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med bruk av våre tjenester og i kundeforhold. At AT Tre er behandlingsansvarlig innebærer primært at det er vi som har ansvar og plikter vi må følge etter personvernforordningen. Vi er opptatt av at du forstår hvordan vi håndterer data om deg, og i denne personvernerklæringen forklarer vi hvilken data vi samler inn, hvordan vi gjør det og hva vi bruker de til.

Hva slags personopplysninger har vi og hva er formålet?

AT Tre lagrer lite personopplysninger om kunder og personer som tar kontakt. De personopplysningene vi behandler vil eventuelt være opplysninger vi får via e-post eller per telefon i forbindelse med henvendelser og bestillinger. Disse opplysningene vil bare bli brukt til å besvare og løse henvendelser, og vi har ingen interesse av å oppbevare personopplysninger utover det. Om en henvendelse er besvart og det ikke fører til noe mer, vil vi slette e-posten innen 1 måned. Ved å bruke nettstedet vil også anonymisert bruksdata bli prosessert av Google, du kan lese mer om dette i delen om cookies.

Oppbevaring

Dine opplysninger deles ikke med noen. Opplysningene oppbevares forsvarlig, og det som taes vare på er kun i henhold til gjeldende lovverk mtp. økomomi og drift, og under strenge sikkerhetskrav definert av databehandler.

Sletting av personopplysninger

Når du ikke lenger har avtaler eller forespørsler med oss vil vi fortsatt ta vare på dine personopplysninger så fremt det er nødvendig. Denne informasjonen slettes fra systemene våre når andre lovverk som stiller krav om lagring og/eller arkivering opphører etter 5 år. Informasjon fra kundeforhold slettes ikke dersom avdekking av straffbar handling eller rettstvist pågår.

Hvordan få innsyn, eller be om korrigering eller sletting av kundeopplysninger

Har du spørsmål om vår behandling av personopplysninger, eller denne personvernerklæringen, eller ønsker innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret, er det bare å ta kontakt med AT Tre på firmapost@attre.no. Dersom det oppdages feil ved våre opplysninger, kan du henvende deg skriftlig til AT Tre for å be om endringer.

Mistanke om autorisert innsyn

Du må konferere med oss dersom du har mistanke om at det har skjedd uautorisert innsyn. Vi vil bistå deg ved bestilling av en utredning. Dersom det avdekkes at din mistanke er berettiget, vil du bli underrettet om det. Du vil få informasjon om at saken blir håndtert av AT Tre, samt at den rapporteres til Datatilsynet.

Vi gir svar på alle bestillinger om innsyn så raskt som mulig og senest innen 30 dager. Noen tilfeller kan ta lang tid, hvis det skjer gir vi deg beskjed og holder deg oppdatert underveis.

Om cookies (informasjonskapsler) på denne nettsiden

Hvilken informasjon registreres om deg som bruker

Når du besøker AT Tre på nett registrerer vi ulike typer informasjon om deg som bruker:

  • Din posisjon, ved bruk av en del fra din IP-adresse, posisjonsdata eller lignende
  • Din web-adferd, som hvilke sider du besøker på vært nettsted, hvor ofte og hva du gjør på de ulike sidene
  • Teknisk informasjon om din nettleser og ditt operativsystem

All informasjon blir automatisk anonymisert, og vil ikke kunne brukes av verken oss eller en tredjepart til å identifisere deg som person. Informasjonen vil heller ikke bli brukt til markedsføringsformål, kun for analytiske formål.

Hvordan vi samler opplysninger om deg

Informasjon om deg som bruker blir fanget opp og lagret ved hjelp av cookies/informasjonskapsler og i noen tilfeller en del av din IP-adresse, som blir anonymisert og utilgjengelig for oss og tredjeparten.

All datatrafikk mellom din nettleser og våre servere er kryptert, og blir lagret med våre strenge krav til datasikkerhet. Det samme gjelder all trafikk til tredjepartene, som vil være Google Analytics.

Hvordan vi benytter data som er samlet inn på nettstedet

Data om din web-adferd blir brukt til flere ulike formål:

Cookies for analytiske formål

_gat

Eier: Google

Utløper: 1 minutt

Formål: denne cookien brukes til å samle informasjon på konkrete sideelementer som har en Google Tag, som blir opprettet i Google Tag Manager. Informasjonen som blir samlet går på brukeratferden din på nettstedet; primært hva du klikker på og om du benytter deg av forespørsel- eller kontaktskjemaer. Vi samler denne informasjonen for å se hvordan nettsiden oppleves for brukerne, og for å forbedre funksjonalitet og innhold. Informasjonen er helt anonym, og kan ikke knyttes til enkeltperson

_ga

Eier: Google

Utløper: selve cookien utløper etter 2 år, men anonymisert bruker- og hendelsesdata blir fjernet i Google Analytics etter 14 måneder fra datoen dataene ble registrert

Formål: denne cookien brukes til omtrent på samme måte som _gat, men den samler informasjon generelt om brukeratferden din på nettstedet; hva du klikker på, hvor lenge du er på ulike sider, og om du benytter deg av forespørsel- eller kontaktskjemaer. Vi samler denne informasjonen for å se hvordan nettsiden oppleves for brukerne, og for å forbedre funksjonalitet og innhold. Informasjonen er helt anonym og kan ikke knyttes til enkeltperson. Bruker- og hendelsesdata tilknyttet informasjonskapsler, brukeridentifikatorer eller annonseringsidentifikatorer blir oppbevart i Google Analytics

_gid

Eier: Google

Utløper: etter 24 timer

Formål: formålet med denne cookien er det samme som _ga, men denne cookien sin spesifikke funksjon er å skille på brukere av nettstedet. Den gjør dette ved å benytte en del av din IP adresse, og den finner også din omtrentlige plassering ut ifra denne biten av IP-adressen. Stedsdataene er ikke mer nøyaktig enn kommune eller by, og kan ikke knyttes til person. Din IP-adresse vil bli anonymisert både for oss og Google i denne prosessen.

Sperre for eller slette cookies

Du kan sperre for cookies og slette registrerte cookies i nettleseren din, hvis du ønsker det. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan hindre noe av funksjonaliteten på nettstedet.  Nettvett.no har en fin og enkel guide for hvordan man administrerer cookies i forskjellige nettlesere: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/