BRANNKLASSIFISERT DØR - At tre AS

BRANNKLASSIFISERT DØR

BRANNKLASSIFISERT DØR

Dør som motstår et standardisert brannfoløp ved laboratorieutprøving.

En brannklassifisert dør angis med bokstavkode etterfulgt av tall. B betyr at døren kan være av brennbart material. 15, 30, 60 osv. angir motstandstiden i minutter.

Produktvarianter
B30
B60

Farger
Dørene kan leveres i et vidt spekter av farger og mønster.

FDV

Sertifikat

Monteringsveiledning

 

Scroll to top