LYDKVALIFISERT DØR - At tre AS

LYDKVALIFISERT DØR

LYDKVALIFISERT DØR

Dører som reduserer innfallende lydeffekt målt ved laboratorieutprøving.

En lydklassifisert dør angis med tallverdi i desibel (dB) etterfulgt av betegnelsen Rw (reduksjonstallet).
25dB, 30dB, 33dB, 35dB, 38dB, 42dB osv. angir forholdet mellom innfallende og transmittert (gjennomgående) lydeffekt målt i laboratorium.

Produktvarianter
35 dB
42 dB

Farger
Dørene kan leveres i et vidt spekter av farger og mønster.

FDV

Sertifikat

Monteringsveiledning

Scroll to top