Klassifiserte dører / Massive dører / Klima dører

Vi produserer et stort utvalg av dører for ulike lyd - og/eller brannkrav.

Klassifiserte dører merkes med separat unikt nummerert skilt på dørblad og karm. Dette identifiserer produktene og dermed også mulighet for benyttelse av korrekt produkt ved behov for utskiftning på bygg i fremtiden.

Brannklassifisert dør

Brannklassifisert dør

Dør som motstår et standardisert brannfoløp ved laboratorieutprøving.

En brannklassifisert dør angis med bokstavkode etterfulgt av tall. B betyr at døren kan være av brennbart material. 15, 30, 60 osv. angir motstandstiden i minutter.

Produktvarianter
B30
B60

Farger
Dørene kan leveres i et vidt spekter av farger og mønster.

FDV

Sertifikat

Monteringsveiledning

Mer informasjon
Lydkvalifisert dør

Lydkvalifisert dør

Dører som reduserer innfallende lydeffekt målt ved laboratorieutprøving.

En lydklassifisert dør angis med tallverdi i desibel (dB) etterfulgt av betegnelsen Rw (reduksjonstallet).
25dB, 30dB, 33dB, 35dB, 38dB, 42dB osv. angir forholdet mellom innfallende og transmittert (gjennomgående) lydeffekt målt i laboratorium.

Produktvarianter
35 dB
42 dB

Farger
Dørene kan leveres i et vidt spekter av farger og mønster.

FDV

Sertifikat

Monteringsveiledning

Mer informasjon
Massive (kompakte) dører

Massive (kompakte) dører

Dører som benyttes når ikke spesifikke brann- og / eller lydkrav er angitt

Produktvarianter

Skyvedør
Dørblad som monteres i innebygd karm i vegg, eller som utenpåliggende løsning.

Pendeldør
Dørblad som er montert med pendelhengsler i karm og dermed åpnes/lukkes fritt i begge retninger uten anslag mot karm. ("Saloon-dør").

De ulike dørvarianter kan leveres med:

  • Glassløsning
  • Diverse hengselløsninger
  • Tilpasset låskasse/sluttstykke

Farger
Dørene kan leveres i et vidt spekter av farger og mønster.

FDV

Sertifikat

Monteringsveiledning

 

Mer informasjon
Klimadører

Klimadører

Ytterdør / Éntredør

Dør for temperaturforskjell inne / ute inntil 20  C

B30

Uten brann- / lydkrav

Farger
Dørene kan leveres etter angitt NCS farge.

FDV

Sertifikat

Monteringsveiledning

 

 

Mer informasjon