Røntgendører

Denne type dør benyttes hos tannleger, vetrinærer og sykehus, og ellers til rom hvor det er behov for å beskytte mot stråling.

Dør 1 mm blyinnlegg

Dør 1 mm blyinnlegg

Vi produserer røntgendører med 1 mm blyinnlegg. Karm og terskel har også blyinnlegg med utstikk for overlapp med eventuelt blyinnlegg i vegg.
Mer informasjon
Dør 2 mm blyinnlegg

Dør 2 mm blyinnlegg

Vi produserer røntgendører med 2 mm blyinnlegg. Karm og terskel har også blyinnlegg med utstikk for overlapp med eventuelt blyinnlegg i vegg.
FDV

Sertifikat

Monteringsveiledning
Mer informasjon